Transcription

BAHAGIAN AMALAN & PERKEMBANGAN FARMASIKEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIATAHUN 2019GARIS PANDUANKAUNSELING UBAT-UBATANEDISI KE-322

Third Edition, September 2019Pharmaceutical Services ProgrammeMinistry of Health, Malaysia ALL RIGHTS RESERVEDThis is a publication of the Pharmaceutical Services Program, Ministry of Health Malaysia.Enquiries are to be directed to the address below. Permission is hereby granted to reproduceinformation contained herein provided that such reproduction be given dueacknowledgement and shall not modify the text.Pharmaceutical Services ProgrammeMinistry of Health MalaysiaLot 36, Jalan Universiti,46350 Petaling Jaya,Selangor, MalaysiaTel: 603 – 7841 3200 Fax: 603 – 7968 2222Website: www.pharmacy.gov.my23

PENASIHATDr Roshayati bt Mohamad SaniPengarahBahagian Amalan & Perkembangan FarmasiKementerian Kesihatan MalaysiaEDITORIAL BOARDPn Rozita bt MohamadTimbalan PengarahCawangan Penjagaan FarmaseutikalBahagian Amalan & Perkembangan FarmasiKementerian Kesihatan MalaysiaCik Nor Hasni bt HaronCawangan Penjagaan FarmaseutikalBahagian Amalan & Perkembangan FarmasiKementerian Kesihatan MalaysiaPn Angeline Tan Meng WahCawangan Penjagaan FarmaseutikalBahagian Amalan & Perkembangan FarmasiKementerian Kesihatan Malaysia24

PENGHARGAANWan Ruwaida bt Wan MokhtarSiti Hasna bt. A. Syed MohamedNoor Ilani Bt. Abdul HalimAsma Ainaa bt AwiskarniTai Lee ShyongAzni Azira Bt AhmadChow Foong YanNorjiana binti MohamedShairah binti DaudNur Hafizah binti Mohd NasirLydia Lim Sung MinNurrul Salwa Binti SalehSiti Zainora Mohd ZulkefliAsmirah binti Md RedzuanWong Lai YanTan Pei LingNunr Murnisa binti MustaphaSalmi Koh binti Muhammad KashimAzura binti SulaimanUmi Kalthum Mohd IsaChan Peir LingZawiah binti AhmadSharifah Amalina Shahnaz Binti S.AgilNur Liyana Binti RuslanSim Poh PingSiti Norhajariah bt ZulaihiChin Yee LingSivakami a/p JanahiramanHospital Tuanku FauziahHospital Sultan Abdul HalimKK Bandar Alor Setar, PKD Alor SetarHospital Seberang JayaKK Bayan Baru, PKD Barat DayaHospital TaipingKlinik Kesihatan Greentown, PKD KintaHospital Tengku Ampuan RahimahHospital AmpangKK Sg Chua, PKD Hulu LangatHospital Tuanku JaafarHospital Tuanku Ampuan NajihahHospital MelakaKK Peringgit, MelakaHospital Pakar Sultanah Fatimah, MuarKK Maharani, PKD MuarHospital Raja Perempuan Zainab IIKK Lundang Paku,PKD Kota BahruKK Kuala Kemaman, TerengganuHospital Sultanah Nur ZahirahKK Beserah, PKD KuantanHospital Tengku Ampuan AfzanHospital Queen ElizabethHospital Duchess of KentHospital Umum SarawakKK Jalan Masjid, KuchingKK Putrajaya Presint 9Hospital Kuala Lumpur25

ISI KANDUNGAN1.0PENGENALAN. 272.0TUJUAN . 273.0SKOP PERKHIDMATAN . 284.0DEFINISI . 285.0KRITERIA PESAKIT . 296.0NORMA KERJA . 307.0PROSEDUR KERJA . 318.0CARTA ALIR . 349.0DOKUMENTASI & PENGURUSAN REKOD KAUNSELING . 3810.0PELAPORAN AKTIVITI KAUNSELING . 3911.0PROSES VALIDASI DAN PEER REVIEW KEMAHIRAN KAUNSELING UBAT-UBATAN PEGAWAIFARMASI . 3912.0LAMPIRAN . 4326

1.0PENGENALANSalah satu punca utama ketidakpatuhan kepada arahan pengambilan ubat-ubatan di kalangan pesakitadalah disebabkan oleh kurang kefahaman terhadap penyakit dan rawatannya. Oleh itu, adalahmenjadi tanggungjawab pegawai farmasi untuk mendidik dan memberi kaunseling ubat-ubatankepada pesakit dan menggalakkan mereka supaya mematuhi rawatan farmakoterapi dan carapengambilan ubat-ubatan yang diberikan.Aktiviti kaunseling ubat-ubatan boleh dijalankan kepada semua pesakit tidak kira sama ada pesakitluar atau pesakit di dalam wad. Ia boleh dijalankan kepada pesakit secara individu atau berkumpulan,keluarga pesakit atau penjaga. Pegawai farmasi perlu melengkapkan diri dengan pengetahuanfarmakoterapi dan kemahiran berkomunukasi dengan baik bagi memastikan aktiviti kaunseling ubatubatan ini dapat dijalankan secara efektif dan berkesan.Aktiviti ini hendaklah dijalankan berteraskan konsep individualised kerana setiap keperluan dan tahapkefahaman pesakit adalah berbeza. Pegawai farmasi perlu berupaya untuk mengenalpasti isu ataumasalah berkaitan ubat-ubatan yang dihadapi oleh pesakit dan cuba untuk membantu dalammengatasi masalah tersebut. Ini bagi memastikan pesakit mendapat manfaat yang optima daripadarawatan yang diberikan. Kaunseling yang dijalankan juga perlu mengamal konsep individualised dandiubahsuai mengikut keperluan dan tahap pemahaman pesakit.2.0TUJUANGaris panduan ini bertujuan untuk memberi panduan am mengenai proses kerja dan dokumentasiyang terlibat dengan aktiviti kaunseling ubat-ubatan seperti berikut:i)Proses kerja kaunseling ubat-ubatan secara individu, berkumpulan dan susulanii)Proses validasi dan peer reviewiii)Senarai borang-borang yang digunakaniv)Senarai semak kaunseling ubat-ubatan27

3.0SKOP PERKHIDMATANGaris panduan ini boleh digunapakai untuk memberikan kaunseling ubat-ubatan kepada semuakategori pesakit seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.BilKategori PesakitJenis Kaunseling1Pesakit Luara) Kaunseling individub) Kaunseling berkumpulanc) Kaunseling susulan2Pesakit Dalama) Kaunseling Individui) Bedsideii) Discajb) Kaunseling berkumpulanJadual 1: Jadual menunjukkan kategori pesakit dan jenis kaunseling yang boleh dijalankan4.0DEFINISIi)Kaunseling individu: Kaunseling ubat-ubatan yang dijalankan secara one-to-one denganpesakit/penjaga oleh pegawai farmasi. Ini termasuk kaunseling di Farmasi Pesakit Luar,semasa Home Medication Review (HMR), kaunseling pesakit yang tidak direkrut kedalam Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) dan kaunseling pesakit di wad(kaunseling bedside dan discaj).ii)Kaunseling susulan individu: Kaunseling susulan yang dijalankan secara one-to-onedengan pesakit oleh pegawai farmasi dalam tempoh masa dua bulan dari tarikh sesikaunseling yang pertama.iii)Kaunseling berkumpulan: Kaunseling yang dijalankan kepada lebih dari seorang pesakityang menghidapi penyakit yang sama atau yang menerima rawatan yang hampir sama.iv)Kaunseling bedside: Kaunseling ubat-ubatan yang dijalankan semasa pesakit beradadalam wad untuk kali pertama dan susulan bagi tempoh kemasukan wad yang sama.v)Kaunseling discaj: Kaunseling ubat-ubatan yang dijalankan kepada pesakit semasadiscaj, sama ada di wad atau di Farmasi Pesakit Dalam atau Farmasi Satelit.28

vi)Jumlah kaunseling: Jumlah bilangan kaunseling yang dijalankan secara individu, susulandan berkumpulan.vii)Proses Validasi: Proses penilaian pengetahuan dan kemahiran asas kaunseling bagiPegawai Farmasi Provisional (PRP) sebelum mereka ditugaskan untuk memberikaunseling ubat-ubatan.viii)Peer Review: Satu proses penilaian di mana kemahiran kaunseling seseorang pegawaifarmasi dinilai semula oleh pegawai farmasi yang lebih berpengalaman.5.0KRITERIA PESAKITSecara umumnya, semua pesakit yang menerima rawatan farmakoterapi boleh ditawarkanperkhidmatan kaunseling ubat-ubatan sama ada dirujuk oleh pegawai perubatan atau dikenalpastioleh pegawai farmasi. Walaupun begitu, pegawai farmasi boleh memilih pesakit untuk diberikankaunseling ubat-ubatan berdasarkan kriteria di bawah:a)Regimen Ubat-ubatani)Ubat-ubatan penyakit kronikii)Alat peranti perubatan seperti pen insulin, inhaler, nasal spray, patch, pesariiii)Ubat-ubatan yang memerlukan pemantauan rapi contohnya anti-epileptik, anti-parkison,anti-koagulasiiv)Ubat-ubatan yang memerlukan penerangan yang khusus tentang cara penggunaannyaseperti ubat sapu dan ubat kutuv)Ubat-ubatan yang memerlukan penekanan terhadap tahap kepatuhan pengambilan ubatubatan seperti antibiotik, HAART, antituberkulosis dan DAAs29

b)Kategori Pesakiti)Pesakit geriatrikii)Pesakit pediatrikiii)Pesakit yang mempunyai masalah tertentu (seperti tidak tahu membaca, masalahpenglihatan, masalah pendengaran ,masalah administrati ubat [contoh: Ryles’ tube] danlain-lainnya)iv)Pesakit yang mempunyai masalah kepatuhan pengambilan ubat-ubatanv)Pesakit yang kerap mengalami kesan sampingan ubat-ubatan, contohnya hypoglycaemia,postural hypotension, GI disturbances6.0NORMA KERJANorma kerja kaunseling ubat-ubatan berfungsi sebagai satu panduan untuk penetapansasaran minima bagi aktiviti kaunseling di fasiliti kesihatan di bawah Kementerian KesihatanMalaysia (KKM). Bagi hospital, sasaran bilangan kaunseling yang ditetapkan adalahberdasarkan bilangan pegawai farmasi bagi pesakit luar dan jumlah katil bagi pesakit dalammengikut kategori hospital masing-masing (rujuk Jadual 2). Bagi klinik kesihatan pula, sasaranyang ditetapkan adalah berdasarkan bilangan pegawai farmasi (rujuk jadual 3).Bagi hospital:KATEGORIHOSPITALHKLHospital UtamaNegeriPESAKIT LUARSASARAN KAUNSELING SEHARIPESAKIT DALAM40-45BIL. KATIL-20-25-Hospital PakarMajor12-15Hospital PakarMinor8-12Hospital TanpaPakar3-6 500350 - 500 350 200100-200 100 100SASARAN50-6030-35(HQE & HTF : 25-30)25-3020-2515-2010-155-103-52-5Institusi Khas3-62-5Jadual 2: Sasaran kaunseling sehari untuk kateogri hospital KKMBagi klinik kesihatan:30

KLINIK KESIHATANJENIS FASILITISASARAN KAUNSELING SEHARIPF 10 orang10-15PF : 5-10 orang5-10PF : 3-4 orang3-5PF : 1-2 orang2Jadual 3: Sasaran kaunseling sehari untuk kateogri klinik kesihatan KKM7.0PROSEDUR KERJA7.1Kaunseling Individui)Terima rujukan/kenalpasti pesakit yang memerlukan kaunseling ubat-ubatan.ii)Terima preskripsi dan/atau ubat untuk proses kaunseling (jika ada).iii) Kenalkan diri kepada pesakit dan jelaskan tujuan kaunseling.iv) Dapatkan maklumat lanjut tentang pesakit termasuk maklumat alahan ubat,pengambilan ubat traditional dan rekodkan semua maklumat tersebut di dalamborang kaunseling .v)Jalankan sesi kaunseling yang berkaitan dengan merujuk kepada BorangPenilaian Kemahiran Kaunseling Pegawai Farmasi.vi) Nilai semula kefahaman pesakit.vii) Sekiranya pesakit memerlukan kaunseling susulan, tetapkan tarikh temujanji barudan rekodkan di dalam Daftar Kaunseling Susulan.viii) Lengkapkan semua dokumen yang terlibat:a)Borang Kaunseling Individub)Sistem rekod untuk rujukan preskriber, danc)Daftar Kaunseling Individu.ix) Failkan mengikut nombor rujukan / susunan abjad nama pesakit7.3Kaunseling Berkumpulani)Terima rujukan kaunseling berkumpulan secara berjadual daripada unit lain ataukenalpasti pesakit yang memerlukan kaunseling ubat-ubatan secara berkumpulan.31

ii)Kenalkan diri kepada pesakit dan jelaskan tujuan kaunseling.iii) Jalankan sesi kaunseling yang berkaitan dengan merujuk kepada BorangPenilaian Kemahiran Kaunseling Pegawai Farmasi.iv) Nilai semula kefahaman pesakit.v)Lengkapkan semua dokumen yang terlibat:a)Borang Kaunseling Berkumpulan,b)Sistem rekod untuk rujukan preskriber, danc)Daftar Kaunseling Berkumpulan.vi) Failkan mengikut nombor rujukan.7.4Kaunseling Susulani)Semak senarai Daftar Kaunseling Susulanii)Terima pesakit untuk Kaunseling Susulaniii) Kenalkan diri kepada pesakit dan jelaskan tujuan kaunseling susulan.iv) Rujuk nota/borang kaunseling pada sesi sebelumnya untuk mengenalpastiisu/perkara yang perlu disusuli .v)Nilai semula kefahaman pesakit mengenai maklumat yang telah disampaikanpada sesi kaunseling sebelumnya.vi) Kenalpasti isu yang sedang dihadapi oleh pesakit.vii) Jalankan kaunseling dengan memberikan tumpuan kepada isu yang telahdikenalpasti.viii) Lengkapkan semua dokumen yang terlibat:a) Borang Kaunseling Individu,b) Sistem rekod untuk rujukan preskriber, danc) Daftar Kaunseling Susulan.d) Borang kaunseling Individu setelah selesai sesi kaunseling ke dalam rekodyang bersesuaian mengikut fasiliti.ix) Sekiranya pesakit masih memerlukan kaunseling susulan, tetapkan tarikh temujanjibaru.x) Lengkapkan semua dokumen yang terlibat:a)Borang Kaunseling Individu, dan32

b)Daftar Kaunseling Susulanxi) Kepilkan Borang Kaunseling Individu yang baru bersama borang kaunselingsebelumnya.xii) Failkan mengikut nombor rujukan / susunan abjad nama pesakit7.5Mengesanbalik Pesakit Tidak Hadir Temujanjii) Semak Daftar Kaunseling Susulan.ii) Kenalpasti pesakit yang tidak dapat hadir pada sesi kaunseling susulan yang telahditetapkaniii) Hubungi pesakit (melalui telefon / SMS)iv) Tetapkan tarikh temujanji baru.v) Buat catatan pada Daftar Kaunseling Susulan.33

8.0CARTA ALIR8.1Kaunseling IndividuTANGGUNGJAWABCARTA ALIRMULAPegawai FarmasiTerima rujukan/ Kenalpasti pesakitPegawai FarmasiKenalkan diri dan jelaskan tujuankaunselingPegawai FarmasiDapatkan maklumat pesakit danrekodkan di dalam borang kaunselingPegawai FarmasiJalankan sesi kaunseling dan nilaikefahaman pesakitPegawai FarmasiKaunselingSusulanTidakYaPegawai FarmasiTetapkan tarikh temujanji baru danrekodkan di dalam Daftar KaunselingSusulanPegawai FarmasiLengkapkan semua dokumen yangterlibatPegawai FarmasiFailkan rekodTAMAT34

8.2Kaunseling BerkumpulanTANGGUNGJAWABCARTA ALIRMULAPegawai FarmasiTerima rujukan secara berjadual/Kenalpasti kumpulan pesakitPegawai FarmasiKenalkan diri dan jelaskan tujuankaunselingPegawai FarmasiJalankan sesi kaunseling dan nilaikefahaman pesakitPegawai FarmasiNilai kefahaman pesakitPegawai FarmasiLengkapkan semua dokumen yangterlibatPegawair FarmasiFailkan rekodTAMAT35

8.3Kaunseling SusulanTANGGUNGJAWABCARTA ALIRANMULAPegawai FarmasiSemak senarai Daftar Kaunseling SusulanPegawai FarmasiKenalkan diri dan jelaskan tujuan kaunselingPegawai FarmasiNilai semula kefahaman pesakitPegawai FarmasiKenalpasti isu yang dihadapi pesakitPegawai FarmasiJalankan kaunseling dengan memberikantumpuan kepada isu yang telah dikenalpastiPegawai FarmasiKaunselingSusulanTidakYaPegawai FarmasiTetapkan tarikh temujanji baru (jika perlu)Pegawai FarmasiLengkapkan semua dokumen yang terlibatPegawai FarmasiFailkan borang kaunseling baru dengan borangsebelumnyaTAMAT36

8.4Mengesanbalik Pesakit Tidak Hadir TemujanjiTANGGUNGJAWABCARTA ALIRMULAPegawai FarmasiSemak Daftar Pesakit Kaunseling SusulanPegawai FarmasiKenalpasti pesakit yang tidak hadirtemujanjiPegawai FarmasiHubungi pesakitPegawai FarmasiTetapkan temujanji baruPegawai FarmasiBuat catatan pada Daftar KaunselingSusulanTAMAT37

9.0DOKUMENTASI & PENGURUSAN REKOD KAUNSELING9.1Daftar Pesakit Kaunseling Ubat-ubatanDaftar Pesakit Kaunseling Ubat-ubatan adalah satu rekod yang menyenaraikan semuanama pesakit yang telah menerima perkhidmatan kaunseling ubat-ubatan di fasilitimasing-masing. Daftar boleh ini boleh disediakan secara manual ataupunmenggunakan sistem bergantung kepada fasiliti. Terdapat 3 jenis daftar pesakit yangperlu disediakan mengikut jenis kaunseling iaitu:9.2i)Daftar Pesakit Kaunseling Individu (Lampiran A)i)Daftar Pesakit Kaunseling Berkumpulan (Lampiran B)ii)Daftar Pesakit Kaunseling Susulan (Lampiran C)Borang-KaunselingSetiap aktiviti kaunseling yang dijalankan hendaklah direkodkan dengan lengkapmenggunakan borang kaunseling yang berkaitan. Borang-borang yang digunakanadalah seperti berikut:9.3i)Borang Kaunseling Individu / Susulan (Lampiran D)ii)Borang Kaunseling Berkumpulan (Lampiran E)Pengurusan rekod kaunselingi)Penyimpanan rekod yang baik akan memudahkan proses mengesan semulamaklumat pesakit bila perlu.ii)Rekod boleh disimpan dalam bentuk hardcopy atau softcopy.iii)Semua rekod berkaitan aktiviti kaunseling boleh disimpan secara softcopy didalam folder khusus dan boleh dikemukakan pada bila-bila masa mengikutkeperluan.iv)Semua penyimpanan rekod berkaitan dengan kaunseling perlu disimpan difasiliti sekurang-kurangnya dua (2) tahun.38

10.0PELAPORAN AKTIVITI KAUNSELINGi)Aktiviti perkhidmatan kaunseling yang dijalankan di hospital atau klinik kesihatan KKMperlu dipantau dan dilaporkan kepada Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi,KKM mengikut jadual pelaporan yang ditetapkan.ii)Pelaporan aktiviti kaunseling boleh dijalankan melalui:a)Laporan PF 5.5(a) : Aktiviti Farmasi Klinikal Ambulatori - Kaunseling (HospitalDan Klinik Kesihatan) (Selain MTAC)b)11.0Laporan PF 6.2: Aktiviti Kaunseling Farmasi Pesakit DalamPROSES VALIDASI DAN PEER REVIEW KEMAHIRAN KAUNSELING UBAT-UBATAN PEGAWAIFARMASI11.1TujuanProses validasi dan peer review adalah satu proses penilaian seseorang PegawaiFarmasi Provisional (PRP) atau pegawai farmasi untuk menilai kompetensi seseorangpegawai farmasi dalam pengetahuan dan kemahiran kaunseling ubat-ubatan bagimemastikan maklumat yang disampaikan adalah tepat, terkini dan seragam.11.2KekerapanProses validasi: Dijalankan dalam masa dua (2) bulan selepas tarikh melapor diriPegawai Farmasi Provisional (PRP).[Maklumat lanjut rujuk kepada Garis Panduan Kemahiran Asas Kaunseling PegawaiFarmasi Provisional (PRP) Tahun 2013]Peer Review: Dijalankan sekurang-kurangnya sekali setahun untuk semua pegawaifarmasi di hospital atau klinik kesihatan, berdasarkan topik—topik yang ditetapkan.11.3Topik Proses Validasi dan Peer Review Kemahiran Kaunseling UbatUbatanTopik untuk proses validasi dan peer review dibahagikan kepada 2 kategori iaitu topikwajid dan topik pilihan seperti dalam Jadual 4. Topik wajib perlu dilaksanakan olehsemua fasiliti (sekurang-kurangnya sekali setahun), manakala topik pilihan bolehdibuat mengikut kesesuaian fasiliti masing-masing.TOPIK PROSES VALIDASI/PEER REVIEW KEMAHIRAN KAUNSELING UBATUBATANTopik Wajib39

Diabetes MellitusRespiratoryTopic PilihanAntiPsychoticsAntiEpileptic MedicationBiphosphonateBowel Cleansing ProcedureCardiac Rehabilitation ProgramCardiac Rehabilitation ProgramCardiac – EnoxaparinCardiac – FondaparinuxCardiac – WarfarinChronic Kidney DiseaseEar DropEye DropEye OintmentGlyceryl Trinitrate SprayHormone TherapyNasal DropNasal SprayPessariesRetroviral Disease MedicationsSublingual Glyceryl TrinitrateSuppositoriesTransdermal PatchTuberculosisGeriatric Patients Counseling TipsPeadiatric Counseling TipsPregnant Women Counseling TipsBreastfeeding Women Counseling TipsJadual 4: Topik wajib dan topik pilihan untuk proses validasi & peer reviewkemahiran kaunseling ubat-ubatan11.4Lantikan Penyelaras dan ReviewerBagi memastikan pelaksanaan proses validasi dan peer review kemahiran kaunselingubat-ubatan dijalankan dengan teratur dan sistematik, seorang penyelaras dan40

beberapa orang reviewer kaunseling ubat-ubatan boleh dilantik oleh Ketua PegawaiFarmasi mengikut kesesuaian fasiliti.Pegawai penyelaras bertanggungjawab untuk menyelaras dan merancang prosesvalidasi kemahiran kaunseling di kalangan semua pegawai manakala reviewer pulaberperanan untuk menjalankan proses validasi dan menilai kemahiran kaunselingpegawai farmasi. Jadual 5 menunjukkan kriteria yang boleh dijadikan panduan untukmelantik pegawai penyelaras dan reviewer.KriteriaPegawai PenyelarasReviewerPengalaman Pegawaiyangtelah Pegawai yang terlibat secara langsungpegawaiberkhidmatsekurang- dalam sesuatu bidang kepakaran,kurangnya 5 tahuncontohnya MTAC, kaunseling pesakitluar/dalam atau farmasi wad,sekurang-kurangnya 2 tahunTempohLantikanLain-lain2 tahun2 tahunBoleh terdiripenyelarasdaripadapegawaiJadual 5: Kriteria pelantikan pegawai penyelaras dan reviewer untuk proses validasidan peer review kemahiran kaunseling ubat-ubatan11.5Kaedah Pelaksanaan Proses Validasi dan Peer Review KemahiranKaunseling Ubat-UbatanProses validasi dan peer review kemahiran kaunseling ubat-ubatan boleh dilaksanakandalam beberapa cara. Contohnya:i)Sesi Individu: Proses validasi/ peer review dijalankan secara one-to-one yangmelibatkan seorang PF/PRP dan reviewer pada satu masa yang ditetapkan.ii)Sesi berkumpulan: Proses validasi/ peer review dijalankan secara berkumpulanseperti bengkel, kursus, perbincangan kumpulan dan CPE yang melibatkansekumpulan PF dan reviewer dalam satu sesi yang ditetapkan sama ada diperingkat unit, fasiliti, daerah atau negeri.11.6Carta AlirTANGGUNGJAWABCARTA ALIRMULA41Melantik penyelaras untuk menyelaraskan prosesvalidasi /peer review

Ketua Pegawai FarmasiKetua Pegawai FarmasiPenyelaras / ReviewerReviewerReviewerReviewer42

11.7Dokumentasi dan RekodSetiap sesi validasi dan peer review yang dijalankan hendaklah direkodkan menggunaborang-borang berikut:i)Daftar Kehadiran Sesi Validasi / Peer Review Kemahiran Kaunseling PegawaiFarmasi (Lampiran F)ii)Borang Penilaian Kemahiran Kaunseling Pegawai Farmasi (Lampiran G)Semua penyimpanan rekod berkaitan dengan proses penilaian kemahiran kaunselingperlu disimpan di fasiliti sekurang-kurangnya dua (2) tahun.12.0LAMPIRANi)Daftar Kaunseling Pesakit Individu (Lampiran A)ii)Daftar Kaunseling Pesakit Berkumpulan (Lampiran B)iii)Daftar Kaunseling Susulan (Lampiran C)iv)Borang Kaunseling Individu (Lampiran D)v)Borang Kaunseling Berkumpulan (Lampiran E)vi)Daftar Kehadiran Sesi Validasi /Peer Review Kemahiran Kaunseling Pegawai Farmasi(Lampiran F)vii)Borang Penilaian Kemahiran Kaunseling Pegawai Farmasi (Lampiran G)43

Lampiran ADAFTAR KAUNSELING PESAKIT INDIVIDUJabatan FarmasiNORUJUKANTARIKHNAMA ICATATAN22

Lampiran BDAFTAR KAUNSELING PESAKIT BERKUMPULANJabatan FarmasiBILNO.RUJUKANBORANGTARIKHTOPIK SI23

Lampiran CDAFTAR KAUNSELING PESAKIT INDIVIDU SUSULANJabatan FarmasiNORUJUKANSUSULANTARIKHNAMA MANAMAPEGAWAIFARMASI24

Lampiran DBORANG KAUNSELING PESAKIT INDIVIDUJabatan saAlamatNo ndiaBeratLain-lainBMITujuan Kaunseling:Kaunseling Ubat-ubatanKaunseling PenyakitLain-lainKaunseling Alat UbatanPenilaian KompliansDiagnosisSejarah PenyakitAlergi ubatKad idakTidakTidakTidakTidakYaYaYaYaYaYaYaNyatakan:No. Kad:Nyatakan:Nyatakan:Trimester:Nyatakan:Sejarah Pengubatan (jika ada)Nama ubat, Dos & FrekuensiSenarai Ubat TerkiniNama ubat, Dos & )PENILAIAN TAHAP KEFAHAMAN PESAKITTahap KefahamanBaikSederhanaLemahKompliansUbat-ubat/alat ubatanULASAN PEGAWAI FARMASIKaunseling SusulanMTACTandatanganTidakTidakYaYaTarikh TemujanjiJenis MTAC & TarikhTarikh(Nama & Cop Pegawai Farmasi)25

Lampiran ENo Rujukan:BORANG KAUNSELING PESAKIT BERKUMPULANJabatan FarmasiTajuk Kaunseling:Tarikh:Tempat:Nama Pegawai Farmasi :Bil.Ulasan Pegawai FarmasiNama PesakitRN / Nombor ICTandatangan(Nama & Cop Pegawai Farmasi)26

Lampiran FDAFTAR KEHADIRAN SESI VALIDASI / PEER REVIEW KEMAHIRAN KAUNSELING PEGAWAI FARMASIJabatan FarmasiTarikh:Tempat:Nama Reviewer:Topik:BILNAMA PEGAWAI FARMASITandatangan PenyelarasGREDTEMPATBERTUGASCATATANTarikh(Nama & Cop Pegawai Farmasi)27

Borang Penilaian Kemahiran Kaunseling Pegawai FarmasiBahagian Amalan & Perkembangan Farmasi, KKMLampiran GCONTENTSDIABETES MELLITUSRESPIRATORY2935ANTIPSYCHOTICS . 49ANTIEPILEPTIC MEDICATION . 52BIPHOSPHONATE. 53BOWEL CLEANSING PROCEDURE . 55CARDIAC REHABILITATION PROGRAM . 57CARDIAC - ENOXAPARIN . 60CARDIAC - FONDAPARINUX. 62CARDIAC - WARFARIN . 64CHRONIC KIDNEY DISEASE . 66EAR DROP COUNSELLING CHECKLIST . 68EYE DROP COUNSELLING CHECKLIST . 69EYE OINTMENT . 71GLYCERYL TRINITRATE SPRAY . 72HORMONE THERAPY . 73NASAL DROP . 75NASAL SPRAY . 76PESSARIES (VAGINAL TABLETS AND CREAM) . 77RETROVIRAL DISEASE MEDICATIONS . 78SUBLINGUAL GLYCERYL TRINITRATE . 80SUPPOSITORIES . 81TRANSDERMAL PATCH . 82TUBERCULOSIS . 83GERIATRIC PATIENTS COUNSELLLING TIPS . 0PAEDIATRIC COUNSELLING TIPS . 2PREGNANT WOMEN COUNSELLING TIPS . 3BREASTFEEDING WOMEN COUNSELING TIPS . 428

Borang Penilaian Kemahiran Kaunseling Pegawai FarmasiBahagian Amalan & Perkembangan Farmasi, KKMDIABETES MELLITUSName:Unit: Please tick ( ) YES for correct instruction or sequence. Please tick ( ) NO for incorrect instruction or sequence.Education on pathophysiology and diabetes medicinesAPREPARATION PHASEYes (1)No (0)RemarksYes (1)No (0)RemarksCheck patient's case note and medication chart for medicine(s) prescribed.1Check prescribed dose & frequency.Check expiry date and follow the 5 Rights of administration of medication(Know Your Medicine).BEDUCATION PHASE (DIABETES MELLITUS)1Introduce yourself and the purpose of counselling2Pathophysiology of diabetes mellitus (DM)DM is a condition in which the amount of glucose (sugar) in the blood is toohigh because the body cannot utilise it properly.DM occurs when the pancreas produces too little or stop producing insulin, orwhen cells in the body are resistant to insulin.Your body uses insulin to move the sugar (glucose) obtained from food, fromthe bloodstream into cells throughout the body, which then use the sugar forenergy. The level of sugar in the bloodstream falls as the sugar passes intothe cells.There are 2 categories of DM: type 1 and type 2. Type 1 DM results fromautoimmune destruction of the cells of the pancreas. It usually occurs inchildren and adolescents but can occur at any age. Type 2 DM ischaracterised by insulin resistance and a relative lack of insulin secretion,with progressively lower insulin secretion over time. Most individuals withtype 2 DM exhibit abdominal obesity, which itself causes insulin resistance.Type 2 DM has a strong genetic predisposition.If the glucose level is high (hyperglycemia), it will cause complications suchas proteinuria, gangrene/amputation, stroke, neuropathy/numbness,blindness or myocardial infarction.Signs and symptoms of DM include polyuria (frequent urination), polydypsia(thirsty), fatigue, loss of weight, dry skin, blurring of vision, nausea andweakness.3Differentiate the short- and intermediate-acting insulin at firstcounselling session (where applicable)A. SHORT-ACTING INSULIN YELLOW COLOURLESSActrapid or Insugen RTo control the glucose level between the meals.B. RAPID-ACTING INSULIN ORANGE COLOURLESSNovorapid - faster onset and shorter duration of action than Actrapid orInsugen R.C. INTERMEDIATE-ACTING INSULIN GREEN CLOUDYInsulatard or Insugen N.To control the glucose level during fasting/sleep time.D. COMBINATION OF SHORT- AND INTERMEDIATE-ACTING INSULIN CLOUDYMixtard or Insugen 30/70 (BROWN).Combination of short- and intermediate-acting insulin.E. COMBINATION OF RAPID- AND INTERMEDIATE-ACTING INSULIN CLOUDYNovomix (BLUE).F. LONG-ACTING INSULIN COLOURLESSLantus - glargine (PURPLE), Levemir - detemir (GREEN).29

Borang Penilaian Kemahiran Kaunseling Pegawai FarmasiBahagian Amalan & Perkembangan Farmasi, KKMLantus and Levemir work continuously to control blood sugar for 24 hours(between meals and while you are sleeping).Yes (1)4No (0)RemarksAdherence to insulin injectionImportance of insulin injection and adherence.Initially, insulin dose will be adjusted at least weekly to achieve blood glucosetarget.5Site of administrat

farmasi dinilai semula oleh pegawai farmasi yang lebih berpengalaman. 5.0 KRITERIA PESAKIT Secara umumnya, semua pesakit yang menerima rawatan farmakoterapi boleh ditawarkan perkhidmatan kaunseling ubat-ubatan sama ada dirujuk oleh pegawai perubatan atau dikenalpasti oleh pegawai farmasi.